Titel        Sjieke pakken, natte gronden
Klant      St. Joost School of Art & Design

Een kleine eeuw Nederlandse watergeschiedenis bezien vanuit één polder.

In 2008 is het startschot gegeven voor uitvoering van het overheidsprogramma Ruimte voor de Rivieren. Voor rivierwaterberging wordt landelijk op ongeveer 40 plaatsen grond opgeofferd om overstromingen elders te voorkomen.

Deze film richt zich op de Noordwaard, een polder nabij de Biesbosch. Hier zijn sommige stukken land nog geen 100 jaar droog en hebben in die tijd al de nodige overstromingen over zich heen gekregen. Maatregelen als dijkverzwaringen en de Deltawerken moesten opnieuw onderlopen voorkomen. Paradoxaal genoeg wordt het gebied nu stap voor stap teruggegeven aan het water.
Vanaf zijn land ziet een boer de bui al hangen. Over zijn schouder kijkt het verleden mee.

Regisseur Jef Monté:
“Voor mijn afstudeerfilm wilde ik graag een polder als onderwerp gebruiken. Toen ik hoorde van de Noordwaard en de ontpoldering ervan leek me dat een geschikte situatie. Tijdens mijn research kwam ik erachter dat het ontpolderen met name bij de oudere generaties erg gevoelig ligt. Men woont en werkt vaak al jaren op dezelfde plek, heeft menigmaal moeten vechten tegen het water, en nu wordt het gebied van overheidswege onder water gezet. Dat doet bij veel mensen erg zeer. Veel van die ouderen wilden niet in de film, maar middels archiefmateriaal heb ik hun verhaal, hun emotie toch in de film kunnen verwerken.”