Titel        Bossche OnderwijsInnovatieLab
Klant      Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Het Bossche OnderwijsInnovatieLab is een bijeenkomst voor iedereen die voor innovatie in het onderwijs wil zorgen, van basisschool tot bedrijfsleven.

In 2016 ontvingen negen innovatieve concepten van organisaties en instellingen subsidie uit het Onderwijsinnovatiefonds. Nu pitchen zij kort hoe het staat met de ontwikkeling van hun producten. Wat kunnen we leren van de concepten die de pitchers op dit moment uitwerken? Hoe kan dit leiden tot meer en nog betere innovatieve ontwikkelingen?