Het veld rondom dagbesteding is volop in beweging. Stichting Bartiméus heeft aan Whise de vraag gesteld mee te denken over activeringsmogelijkheden voor blinde en slechtziende senioren. Vanuit de gemeenschappelijk wens om de kwaliteit te verbeteren, kostenbesparing te realiseren en dagbesteding dicht bij de mensen te organiseren werden de handen ineengeslagen met de gemeente Tilburg. Dankzij de gezamenlijke inspanning van de drie partijen en een subsidie vanuit Bartiméus Sonneheerdt ontstond ‘Bewegen om gezien te worden’. Een speciaal bewegingsprogramma voor blinde en slechtziende 55-plussers.

Wij maakten een film waarmee dit project ook in andere gemeenten voet aan de grond krijgt. Er zijn 2 versies: 1 voor het reguliere publiek (boven) en een voor het blinde of slechtziende publiek (onder).