Titel        Zuid-Willemspark
Klant      Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Het kanaal wordt een park: het Zuid-Willemspark, een park dat de binnenstad met het buitengebied verbindt, van het Máximakanaal tot aan de Maas. Over de hele linie vertoont de Zuid-Willemsvaart een aaneenschakeling van gebieden met zeer uiteenlopende karakters: landelijk en stedelijk, natuur en cultuur, industrie en bedrijvigheid, wonen en werken, oud en nieuw. Al deze gebieden hebben de kwaliteiten van een park, elk met eigen ontwikkelingskansen voor de stad.

De film hierboven wordt gebruikt ter promotie op social media en als kickstarter voor (bewoners)bijeenkomsten.

In een vol Koudijs Kafé werden de eerste schetsen voor het Zuid-Willemspark gepresenteerd. Bekijk hieronder een terugblik op de avond en de reacties van aanwezigen.