Bossche OnderwijsInnovatieLab

Het Bossche OnderwijsInnovatieLab is een bijeenkomst voor iedereen die voor innovatie in het onderwijs wil zorgen, van basisschool tot bedrijfsleven. In 2016 ontvingen negen innovatieve concepten van organisaties en instellingen subsidie uit het Onderwijsinnovatiefonds. Nu pitchen zij kort hoe het staat met de ontwikkeling van hun producten. Wat kunnen we leren van de concepten die de pitchers op dit moment ...

Zuid-Willemspark

Het kanaal wordt een park: het Zuid-Willemspark, een park dat de binnenstad met het buitengebied verbindt, van het M√°ximakanaal tot aan de Maas. Over de hele linie vertoont de Zuid-Willemsvaart een aaneenschakeling van gebieden met zeer uiteenlopende karakters: landelijk en stedelijk, natuur en cultuur, industrie en bedrijvigheid, wonen en werken, oud en nieuw. Al deze gebieden hebben de kwaliteiten van ...

Incubate

WAARSCHUWING: In deze film zitten beelden die als schokkend kunnen worden ervaren.